عفو بین الملل: ایران اعزام کودکان افغان به جنگ سوریه را متوقف کند

پژوهشگر سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در افغانستان از مقامات ایران خواست که استخدام و اعزام کودکان مهاجر افغان را برای اشتراک در جنگ سوریه متوقف کنند. حوریه مصدق در مصاحبه با دویچه واله گفت که ایران در جنگ ایران و عراق نیز با وعده های مختلف افغان ها را به جنگ می فرستاد. دیدبان حقوق بشر استفاده از کودکان را در منازعات مسحانه "جنایت جنگی" خوانده است.