محرومیت هزاران کودک از حق آموزش در غزنی

پخش زنده
02:51 دقیقه
هزاران کودک در ولایت غزنی از حق تعلیم محروم مانده اند. به گفته مسئولین در دو ولسوالی غزنی در ۱۵ سال گذشته هیچ برنامه تعلیمی عملی نشده و در ده ولسولی دیگر نیز به دلیل نا امنی و مشکلات فرهنگی دختران از حق تعلیم و آموزش محروم مانده اند. مسئولین معارف می گویند که آنها موفق شده اند امسال برای شماری از این کودکان زمینه آموزش را فراهم سازند. (عکس از آرشیف)

ما را دنبال کنید