محرومیت هزاران کودک از حق آموزش در غزنی

فایل صوتی را بشنوید 02:51
پخش زنده
02:51 دقیقه
هزاران کودک در ولایت غزنی از حق تعلیم محروم مانده اند. به گفته مسئولین در دو ولسوالی غزنی در ۱۵ سال گذشته هیچ برنامه تعلیمی عملی نشده و در ده ولسولی دیگر نیز به دلیل نا امنی و مشکلات فرهنگی دختران از حق تعلیم و آموزش محروم مانده اند. مسئولین معارف می گویند که آنها موفق شده اند امسال برای شماری از این کودکان زمینه آموزش را فراهم سازند. (عکس از آرشیف)