نگرانی ها از بی توجهی به رشته تیر و کمان در غزنی

فایل صوتی را بشنوید 03:20
پخش زنده
03:20 دقیقه
ورزشکاران وعلاقه مندان رشته تیر وکمان می گویند که دولت در راستای رشد این ورزش توجه چندانی نکرده و به گفته آنان اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد در آینده نه چندان دور رشته تیروکمان نیز مانند نیزه زنی به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
Afghanistan Bogenschießen Wettbewerb

عکس از آرشیف