نگرانی ها از بی توجهی به رشته تیر و کمان در غزنی

فایل صوتی را بشنوید 03:20
پخش زنده
03:20 دقیقه
ورزشکاران وعلاقه مندان رشته تیر وکمان می گویند که دولت در راستای رشد این ورزش توجه چندانی نکرده و به گفته آنان اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد در آینده نه چندان دور رشته تیروکمان نیز مانند نیزه زنی به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

عکس از آرشیف