نگرانی ها از بی توجهی به رشته تیر و کمان در غزنی

پخش زنده
03:20 دقیقه
ورزشکاران وعلاقه مندان رشته تیر وکمان می گویند که دولت در راستای رشد این ورزش توجه چندانی نکرده و به گفته آنان اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد در آینده نه چندان دور رشته تیروکمان نیز مانند نیزه زنی به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

عکس از آرشیف

ما را دنبال کنید