واحد پولی یورو ۲۰ ساله شد

ویدیو را ببینید 02:05
پخش زنده
02:05 دقیقه
دقیقا ۲۰ سال پیش از امروز یورو به عنوان واحد پول مشترک در اروپا رایج شد. نخست در ۱۱ کشور اروپایی از این واحد پول استفاده می شد. البته در آغاز تنها به صورت غیر نقدی و به وسیله کاغذ برای پرداخت معاشات و صورت حسابها استفاده می شد. یورو از آن زمان تا کنون نوساناتی را تجربه کرده است.