پناهجوی افغان: با هر عمل خلاف پناهجویان، فشارها بر ما بیشتر می‌شود

پخش زنده
06:12 دقیقه
هر باری که یک پناهجو در آلمان دست به خشونت یا عمل جرمی می‌زند، تقاضاها برای اخراج سریع‌تر و جدی‌تر پناهجویان شدت می‌گیرد و بدبینی‌ها نسبت به آن‌ها افزایش می‌یابد. به این ترتیب، این اعمال در گام نخست تاثیر مستقیمی بر پناهجویان می‌گذارد. فواد ناصری، پناهجوی افغان در آلمان در مورد پیامدهای این اعمال و دلایل آن صحبت می‌کند. (عکس از آرشیف)

ما را دنبال کنید