گفتگو با رئیس اجرایی نهاد ناظر «فیفا» در مورد ابطال آراء حوزه کابل

پخش زنده
07:51 دقیقه
فیفا (بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان) می گوید که هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی بر بنیاد قانون صلاحیت دارد تا آراء یک حوزه را باطل کند، اما در شرایط کنونی این تصمیم به مناقشه سیاسی مبدل خواهد گشت. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا می گوید که بی کفایتی کمیسیون انتخابات باعث این تصمیم شده است و کمیسیون ظرفیت برگزاری دوباره انتخابات را ندارد. جزئیات بیشتر را در گفتگو با یوسف رشید بشنوید.

ما را دنبال کنید