اتحادیه عرب

تأمین منافع کشورهای عربی یکی از مهم‌ترین اهداف اتحادیه عرب است. این نهاد در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و مقر اصلی آن در قاهره، پایتخت مصر است. در مجموع ۲۱ کشور از دو قاره آفریقا و آسیا عضو اتحادیه عرب هستند. تشکیلات خودگردان فلسطینی یکی از این اعضاست. شورای اتحادیه بالاترین نهاد سازمانی اتحادیه عرب است.

1 | 15