بحران حلب

کلانشهر حلب که روزی مرکز اقتصادی سوریه بود، در جریان جنگ داخلی این کشور به "نماد مقاومت" تبدیل شد. غرب این شهر در دست نیروهای هوادار بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بود و شرق آن در دست مخالفان. پس از ماه‌ها بمباران بی‌امان ارتش سوریه و روسیه، سرانجام مخالفان و دولت بر سر تخلیه بخش شرقی این شهر به توافق رسیدند.

1 | 2