تاثیر سکس بر روی ورزشکار قبل از مسابقه؛ واقعا؟!

در حال پخش
03:33 دقیقه
سؤال مضر یا مفید بودن سکس قبل از مسابقه، یک بحث همیشگی در ورزش قهرمانیه. بعضی از مربی‌ها معتقدند که سکس در زمان نزدیک به مسابقه، قدرت ورزشکار را کمتر می‌کند اما پزشکی چیز دیگری می‌گوید.

ما را دنبال کنید!