حسن شریعتمداری: از شرکت در انتخابات امتناع می‌کنیم

در کارزار انتخاباتی ۹۶، صدای تحریم‌کنندگان انتخابات کمتر شنیده می‌شود. ما گفت‌وگویی کرده‌ایم با حسن شریعتمداری، فعال سیاسی.