حماس

"حرکت مقاومت اسلامی" با اختصار "حماس" جریانی اسلام‌گرا با اهداف سیاسی-اجتماعی در سرزمین‌های فلسطینی است. حماس در جریان انتفاضه اول (از ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳) و انتفاضه دوم (از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳) مسئول حملات تروریستی و انتحاری پرشماری به‌ویژه علیه شهروندان و نظامیان اسرائیلی شناخته می‌شود. این جریان از سال ۲۰۰۵ در مسیر فعالیت حزبی و سیاسی گام برداشت، ولی نیروی مسلح خود را حفظ کرد. در فهرست‌های مختلف در مورد سازمان‌های تروریستی، گاه نام حماس و گاه نام شاخه نظامی این تشکیلات به چشم می‌خورد.

1 | 44