خارجی‌ها در شمال عراق فرار را بر قرار ترجیح دادند

وضعیت در شمال عراق بعد از برگزاری همه‌پرسی جنجالی استقلال کردستان به شدت بی‌ثبات شده است. خارجی‌ها از ترس بروز درگیری، گروه گروه منطقه را ترک می‌کنند. صدای هشدار و تهدید از سوی ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق هر لحظه بلندتر می‌شود.