خبرهای ویدئویی روز

تماشای ویدیو 01:38
در حال پخش
01:38 دقیقه
پایان سفر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به چین، افتتاح نمایشگاه سبیت در حضور سران آلمان و ژاپن، آغاز انتخابات آزاد در تیمور شرقی و مروری بر دیگر خبرهای مهم روز.