ذخیره آب ۴۳ سد ایران به کمتر از یک سوم رسیده است

وزارت نیرو از کاهش ذخیره آب ۴۳ سد کشور خبر داد. به نقل از این وزارت‌خانه ذخیره آب ۴۳ سد کشور از جمله سدهای لار، کرخه، پیشین، سیمره، زاینده رود، ساوه تا پایان هفته گذشته به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. به نقل از خبرگزاری مهر دلیل کاهش ذخیره آب ۲۶ سد کاهش حجم ورودی آب آنها تا سقف یک پنجم بوده است. کاهش بارندگی و در نتیجه کاهش آب رودخانه‌هایی که به این سدها می‌ریزند از جمله دلایل کاهش ذخیره آب به ویژه در سدهای استان خوزستان است.

ما را دنبال کنید!