رکسانا صابری از حامیان آزادی خود تشکر کرد

این خبرنگار ایرانی-آمریکایی، یک روز پس از آزادی از زندان اوین گفت، هنوز برنامه‌ای برای ترک ایران ندارد. صابری از کلیه‌ی کسانی که طی ۴ ماه گذشته برای آزادی‌اش تلاش کردند، تشکر کرد. رکسانا صابری افزود، آن‌چه در حال حاضر می‌خواهد، بودن در کنار پدر و مادرش است.

ما را دنبال کنید!