زنان از انتخابات پیش رو چه انتظاری دارند؟

تماشای ویدیو 04:04
در حال پخش
04:04 دقیقه
بسیاری از هواداران روحانی را زنان تشکیل می‌دهند. زنانی که معتقدند او در عرصه زنان و خانواده کارنامه‌ای موفق دارد. اما دسته‌ای دیگر را نه الزاما کارنامه مثبت روحانی که نگرانی از پیروزی رقیب اصولگرای او به هواداری از روحانی کشانده است.