شرکت در انتخابات آلمان و غیبت در انتخابات ایران (۱) • گزارش ویدیویی

تماشای ویدیو 03:07
در حال پخش
03:07 دقیقه
انتخابات آلمان نزدیک است. به این بهانه سراغ ايزابل شايانى، خبرنگار ایرانی‌تبار و از تحليلگران سياسى شبكه يک تلويزيون آلمان رفته‌ایم. او از دلایل خود برای شرکت در انتخابات آلمان و عدم شرکت در انتخابات ایران می‌گوید.