شصتمین سالگرد واقعه ۲۸ مرداد

شصت سال پس از سقوط دولت دکتر مصدق و بازگشت شاه به سلطنت، هنوز هم موافقین و مخالفین و روایت‌های متضاد آن‌ها در برابر هم صف کشیده‌اند و هر یک دیگری را متهم می‌کند. مجموعه‌ای از مطالب گوناگون درباره این رویداد تاریخی.

ما را دنبال کنید!