فحاشی مردان بهانه بستن درها به روی زنان؛ واقعا؟!

در حال پخش
03:01 دقیقه
ایران در حال حاضر تنها کشوری در جهان است که زنان را از تماشای فوتبال مردان در ورزشگاه منع کرده است. مقامات سیاسی و تصمیم‌گیرنده در ایران اغلب فحاشی و بیانات توهین‌آمیز مردان را علت اصلی این ممنوعیت عنوان می‌کنند.

ما را دنبال کنید!