محمد مرسی

محمد مرسی نخستین رئیس‌جمهور مصر بود که در پی انتخاباتی دمکراتیک بر سر کار آمد. دولت او اما دیری نپایید. ارتش مصر به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح السیسی مرسی را دستگیر کرد و دولت او منحل شد.

محمد مرسی پس از ماه‌ها اعتراض خیابانی مخالفانش در ژوئیه ۲۰۱۳ از ریاست جمهوری مصر خلع شد. هواداران اسلامگرای مرسی این اقدام ارتش مصر را "کودتا" خواندند. از آن زمان تا انتخابات سال ۲۰۱۴ دولتی موقت به ریاست جمهوری عدلی منصور اداره امور در مصر را بر عهده داشت.

1 | 18