مصرف سالانه ۶۰۰ تن مواد مخدر در ایران

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز سه‌شنبه (۲۵ بهمن / ۱۴ فوریه) گفت که در ایران سالانه ۶۰۰ تن مواد مخدر مصرف می‌شود. او ادامه داد که همه ساله ۹۰۰ تن انواع مواد مخدر در ایران کشف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، طا‌ها طاهری در ارتباط با اعتیاد دانش‌آموزان ایرانی افزود که بیشترین آمار اعتیاد در دبیرستان‌های پسرانه گزارش شده است. او در باره اعتیاد در میان دانش آموزان دختر خاطرنشان کرد که این آمار در میان دختران محدود و ناچیز است.

ما را دنبال کنید!