میگالو، استثنایی‌ترین نهنگ جهان در راه قطب جنوب

"میگالو" یک نهنگ کوهان‌دار سفید است که در سواحل استرالیا زندگی می‌کند. تعداد نهنگ‌های سفید در جهان به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد. میگالو اخیرا در خارج از آب‌های سیدنی در مسیر قطب جنوب مشاهده شده است.