نگاهی به نمایشگاه نقاشی "پیش از فراموشی" • گالری عکس

هنر

نمایشگاه نقاشی‌های مریم طباطبایی با عنوان "پیش از فراموشی" تصویرگر پنجره‌ها است.

هنر

در "پیش از فراموشی" دغدغه نقاش محصور شدن پنجره‌ها در سایه سیمان و تیرآهن است و کم شدن سهم آدم‌ها از آسمان.

هنر

در این نقاشی‌ها، آدم‌ها با پنجره‌ها رابطه‌ای دوطرفه دارند و پنجره‌ها نمادی از حضوری انسانی در زندگی روزمره هستند.

هنر

طباطبایی می‌گوید:" مقصد اصلی پنجره‌ها که گشوده‌شدن به سوی نور و سرسبزی هستند در هجوم سیمانی ساختما‌ن‌ها گم شده‌اند."

هنر

"پیش از فراموشی" در پاس‌داشت لحظات روزمره‌ای ‌هستند که با ارزش‌‌اند وممکن است به راحتی از کنار آنها بگذریم.

هنر

به عقیده نقاش فضا‌های بیرونی نقاشی‌هایش که اغلب خاکستری و سیمانی ترسیم شده‌اند نمادی از جامعه است که چشم‌انداز روشن و سبزی برای آن تصور نمی‌شود.

هنر

طباطبایی معتقد است ذهن هنرمند برای انتخاب موضوع به‌شدت از جامعه پیرامونش تاثیر می‌گیرد و حتی این تاثیر در خیلی موارد شکل خودآگاه به‌خود می‌گیرد.

هنر

رنگ‌های واقعی از کارهای طباطبایی حذف شده‌اند و او برای رساتر بودن پیامش از بیانی مینیمالیستی استفاده‌ کرده ‌است.

هنر

در آثار طباطبایی کفه تنهایی و اندوه برنور و امید سنگینی می‌کند. به اعتقاد او این امر در تجربیات شخصی و واقعیت زمانه‌ای ریشه دارد که او در آن زندگی می‌کند.

هنر

پنچره‌هایی که طباطبایی در مجموعه هشت سال پیش خود ترسیم کرده بود از چشم‌انداز خالی بودند. تصویری که نمادی از بی‌سرانجامی و آینده‌ای مبهم در آن زمان بود.

هنر

"رویکرد بازنمایی" در کارهای طباطبایی بیشتراز همه خودنمایی می‌کند. روش بازنمایی پدیدآورنده مجموعه‌ای از تصاویر ذهنی و واقعی است که با صورتی واقع‌گرایانه ارائه می‌شوند.

هنر

مخاطبان آثار طباطبایی هم فعالان حوزه نقاشی و هم افراد عادی هستند.

نقاشی‌های مریم طباطبایی در نمایشگاهی به نام "پیش ازفراموشی" از ۲۴ شهریور تا ۴ مهر در تهران به نمایش گذاشته شدند. پنجره‌ها در این نقاشی‌ها نماد چشم‌انداز نور و امید در جامعه‌ای است که او در آن زندگی می‌کند.

مطالب بیشتر از مدیا سنتر