نیاز ایران به تجربه اروپا در صنعت حمل و نقل ریلی

بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کالا درایران از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد. حالا اما با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اروپایی ایران قصد دارد سهم حمل و نقل ریلی را در این کشور افزایش دهد. ویدیویی در این زمینه را ببینید.