هلموت کهل، معمار اتحاد دوآلمان

در سال ۱۹۸۹ هلموت کهل، صدراعظم پیشین آلمان طرح وحدت دوبخش جداشده آلمان را ریخت و پس از فروریزی دیوار برلین این طرح را اجرایی کرد. او نه تنها مردم آلمان، که قدرت‌های بزرگ جهانی را نیز با نظر خود موافق کرد.