چرا اروپایی‌ها به احزاب راست افراطی گرایش پیدا کرده‌اند؟

تماشای ویدیو 02:07
در حال پخش
02:07 دقیقه
محبوبیت احزاب پوپولیست دست راستی در اتحادیه اروپا از دو دهه پیش تا کنون رو به افزایش بوده است. این احزاب توانسته‌اند در ۲۰ کشور عضو این اتحادیه وارد پارلمان شوند. محبوبیت آنها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟