چرا ورزشکار ایرانی نباید در سکوی قهرمانی با یک زن دست دهد؟ 

خودداری علی هاشمی از دست دادن به زنی که می خواست مدال طلای قهرمانی وزنه برداری ۲۰۱۷ جهان را به او اهدا کند، با موج شدید انتقاد در صحنه مدنی ایران روبه رو شد. گفت و گویی در این باره با فریدون شیبانی، تحلیلگر ورزشی.