"گفت‌وگوی تمدنها" کاملا تعطیل شد

"گفت‌وگوی تمدنها" که مرکزی دولتی بود برپاشده در دوران خاتمی، تعطیل شد. سخنگوی دولت گفت که رییس جمهوری "مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها" را برای هماهنگی بیشتر و تناسب کار و کاهش هزینه‌ها در "مرکز مطالعات جهانی شدن"، ادغام کرد.

خاتمی خود اکنون فعالیت‌هایش را در چارچوب "مؤسسه بین‌المللی گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌‌ها" پیش می‌برد. این مؤسسه‌ی غیردولتی یکی از کانونهای گردهمایی و همفکری اصلاح‌طلبان خط رئیس جمهور پیشین است.

ر / آسوشیتدپرس، ایرنا

موضوع توجیه ادغام "گفت‌وگوی تمدنها" در "مرکز مطالعات جهانی شدن" را غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه (۱اول ژانویه، ۱۱ دی) اعلام کرد.

پیشتر اعلام شده بود که این مؤسسه در "مرکز مطالعات جهانی شدن" ادغام شده و ریاست آن را اسفندیار رحیم مشایی، که از معاونان احمدی‌نژاد است، بر عهده می‌گیرد. سمت اصلی رحیم مشایی، ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

مرکز "گفت‌وگوی تمدنها"، که در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده بود، پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی فعالیت کم‌رونقی در زمینه‌ی تبلیغ دینی داشت. بستن آن، اینک بیشتر جنبه‌ی نمادین دارد. احمدی‌نژاد می‌خواهد هیچ نهاد و عنوان شاخصی را از دستگاه پیشین به ارث نبرده باشد.

خاتمی خود اکنون فعالیت‌هایش را در چارچوب "مؤسسه بین‌المللی گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌‌ها" پیش می‌برد. این مؤسسه‌ی غیردولتی یکی از کانونهای گردهمایی و همفکری اصلاح‌طلبان خط رئیس جمهور پیشین است.

ر / آسوشیتدپرس، ایرنا

موضوع توجیه ادغام "گفت‌وگوی تمدنها" در "مرکز مطالعات جهانی شدن" را غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه (۱اول ژانویه، ۱۱ دی) اعلام کرد.

پیشتر اعلام شده بود که این مؤسسه در "مرکز مطالعات جهانی شدن" ادغام شده و ریاست آن را اسفندیار رحیم مشایی، که از معاونان احمدی‌نژاد است، بر عهده می‌گیرد. سمت اصلی رحیم مشایی، ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

مرکز "گفت‌وگوی تمدنها"، که در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده بود، پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی فعالیت کم‌رونقی در زمینه‌ی تبلیغ دینی داشت. بستن آن، اینک بیشتر جنبه‌ی نمادین دارد. احمدی‌نژاد می‌خواهد هیچ نهاد و عنوان شاخصی را از دستگاه پیشین به ارث نبرده باشد.

خاتمی خود اکنون فعالیت‌هایش را در چارچوب "مؤسسه بین‌المللی گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌‌ها" پیش می‌برد. این مؤسسه‌ی غیردولتی یکی از کانونهای گردهمایی و همفکری اصلاح‌طلبان خط رئیس جمهور پیشین است.

ر / آسوشیتدپرس، ایرنا

ما را دنبال کنید!