گفت‌وگو با محمدصادق جوادی‌حصار درباره ابراهیم رئيسی

ابراهیم رئيسی کاندیدای ریاست جمهوری ایران در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود وعده‌هایی چون کم کردن نرخ بیکاری و حل مشکل مسکن و مبارزه با فقر را مرتبا تکرار کرد. آیا او با این وعده‌ها می‌تواند بخشی از آرای مردم را جذب کند؟