گفت‌وگو با ناهید توسلی درباره مطالبات زنان از کاندیداها

بیانیه‌ای با امضای ۱۸۰ نفر از کنشگران حقوق زنان با فهرستی از مطالبات اصلی زنان از کاندیداهای ریاست جمهوری منتشر شده است. چقدر این مطالبات قابل تحققند و تا چه میزان امکان پیگیری آنها در چهار سال آینده وجود دارد؟