گفت‌وگو با ناهید کشاورز درباره پیروزی پوپولیست‌ها در آلمان

شنیدن صوت 08:05
در حال پخش
08:05 دقیقه
حزب آلترناتیو برای آلمان بنیادش را بر ستیز با پناهندگان گذاشته و می‌خواهد خارجیان آلمان را به ترک این کشور و بازگشت به کشور خود ترغیب ‌کند. ورود این حزب به پارلمان آلمان چه تاثیری بر وضعیت خارجیان خواهد داشت.