شش پرنده که تقریباً تمام عمر به جفت خود وفادارند

شش پرنده که تقریباً تمام عمر به جفت خود وفادارند

پنگوئن‌های صخره‌پر

پنگوئن‌های صخره‌پر حتی وقتی که چند هزار کیلومتر از هم دور شده باشند به یکدیگر وفادار می‌مانند. پژوهشگران توانسته‌اند با فرستند‌ه‌های بسیار کوچک این موضوع را ثابت کنند. هفت زوج از هر ۱۰ زوج پس از دوره طولانی جدایی دوباره یکدیگر را پیدا کرده و با هم زندگی می‌کنند.

شش پرنده که تقریباً تمام عمر به جفت خود وفادارند

چرخ‌ریسک‌های سرآبی

اگرچه حدود ۹۰ درصد همه انواع پرندگان به عنوان تک‌جفت به سر می‌برند، اما حداکثر تنها ۱۰ درصد آنها واقعا هیچ رابطه‌ای با دیگر پرندگان هم‌نوع خود برقرار نمی‌کنند. برای نمونه چرخ‌ریسک‌های سرآبی نر و ماده در رابطه‌ای دوتایی به سر می‌برند. با این حال، چرخ‌ریسک‌های سرآبی ماده صبح زود که جفت نر در خواب است لانه را ترک می‌کنند تا رابطه‌ جفت‌گیری سریع با دیگران برقرار کنند.

شش پرنده که تقریباً تمام عمر به جفت خود وفادارند

قوها

قوهای گنگ اگرچه تا آخر عمر با هم زندگی می‌کنند‌ اما در مورد این پرنده نیز که نماد وفاداری قلمداد می‌شود، اغلب عدم وفاداری از سوی قوی ماده رخ می‌دهد. جانورشناسان می‌گویند که "خیانت" قوی ماده برای تنوع ژنتیکی مفید است، چون از این راه اطمینان حاصل می‌شود که همه تخم‌ها بارور خواهند شد.

شش پرنده که تقریباً تمام عمر به جفت خود وفادارند

غازها

قوها به خانواده غازها تعلق دارند. تقریبا تمامی انواع غازها تک‌جفت هستند. بر خلاف قوها که به طور مشترک لانه‌شان را می‌سازند، این تنها غازهای ماده هستند که این کار را می‌کنند. غازهای نر و ماده هر دو از جوجه‌هایشان نگهداری می‌کنند. اما همیشه معلوم نیست که بچه واقعا از پدر باشد.

شش پرنده که تقریباً تمام عمر به جفت خود وفادارند

طوطی‌ها

بیشتر انواع طوطی‌ها در فوج‌های بزرگ به سر می‌برند، چون در زندگی گروهی آن‌ها می‌توانند از خود در برابر حیوانات درنده حفاظت کنند. با این حال، در میان فوج طوطی‌ها تقریبا همیشه پیوندهایی میان هر دو طوطی شکل می‌گیرند که تا پایان عمر پا برجا می‌مانند.

شش پرنده که تقریباً تمام عمر به جفت خود وفادارند

لک‌لک‌ها

لک‌لک‌ها احتمالا واقعا تک‌جفت هستند. از سویی روند لانه‌سازی آن‌ها جایی برای رفتاری دیگر نمی‌گذارد. لک‌لک نر جلوتر پرواز می‌کند و لانه را آماده می‌سازد. تنها پس از آن است که لک‌لک ماده از جنوب پرواز کرده به جفت نرش می‌پیوندد. از سوی دیگر معمولا لک‌لک‌های زیادی در یک مکان نیستند و همین باعث می‌شود که امکان جفت‌گیری با لک‌لکی دیگر وجود نداشته باشد.

پنگوئن‌های صخره‌پر همیشه نسبت به هم وفادار می‌مانند حتی اگر هزاران کیلومتر از هم دور باشند. پرندگان دیگر به عنوان تک‌جفت شناخته شده‌اند. اما در بسیاری موارد در عین داشتن یک جفت با دیگران هم رابطه برقرار می‌کنند.

ما را دنبال کنید!