ترکیه: کودکان با مادران در زندان

در حال پخش
05:22 دقیقه
سازمان‌های حقوق‌بشری می‌گویند در حال حاضر در ترکیه بیش از ۷۰۰ کودک به همراه مادران‌شان که بیشتر به دلایل سیاسی محکوم شده‌اند، در زندان زندگی می‌کنند؛ کودکانی که زندگی‌شان بین زندان و خانه تقسیم شده‌است.

ما را دنبال کنید!