Hahn: "Nove članice da, ali bez bilateralnih problema"

Pogledajte video 00:50
Now live
00:50 min
„Na osnovu iskustva iz prošlosti sa zemljama koje nisu riješile svoje sporove pre pristupa EU-u – tako je bilo sa Slovenijom i Hrvatskom, ali i s drugim zemljama – mi smo se dogovorili da primamo nove članice ukoliko su riješile svoje bilateralne probleme prije pristupa.“

Više o ovome

Video dana