Screening poglavlja "Javne nabave"

Hrvatska početkom 2007. godine ulazi sa dva nova zakona – zakonom o javnim nabavama i zakonom o koncesijama. Takve namjere hrvatsko pregovaračko izaslanstvo priopćilo je predstavnicima Europske komisije na screeningu o javnim nabavama u utorak i dobilo pohvale od Europske komisije.

«Cilj nam je 1.1.2007. imati taj zakon na snazi koji bi u potpunosti preuzeo standarde vezane za direktive 17 i 18 iz 2004. godine. Time bi smo kompletirali proces usklađivanja zakonodavstva kada je riječ o zakonu o javnoj nabavi»,

naglašava voditeljica radne skupine i pregovarač za javne nabave Tamara Obradović Mazal dodajući kako bi taj zakon u potpunosti normativno preuzeo odredbe direktiva 17 i 18 kako za klasični (dakle robu), tako i za komunalni sektor, primjerice elektro i vodoopskrbu.

Paralelno s novim zakonom o javnoj nabavi Tamara Obradović Mazal naglasila je kako Hrvatska mora «čvršće raditi na edukaciji kako obveznika zakona o javnoj nabavi tako i privatnih ponuditelja odnosno privatnog sektora».

«Mi smo već zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavama preuzeli jedan veliki segment direktiva 17 i 18 koje unose puno jasnoće u primjeni zakona o javnoj nabavi. Tu bi samo spomenula već definicije, postupke i vrijednosne pragove. Mi znatno strožije primjenjujemo pravila o javnoj nabavi ispod vrijednosnog praga, to znači najmanje vrijednosti od 20.000 kuna, što je značajan iskorak u tom što smo predstavili Europskoj komisiji i za što smo pohvaljeni od strane Europske komisije», naglašava Obradović Mazal i dodaje:

«Ono što nam preostaje je unijeti i dijelove dvije direktive kada je riječ o postupku nabave do i iznad vrijednosti i vrijednosnih pragova nabave iz te dvije direktive, ali i upotpuniti dio koji se tiče zajedničkog riječnika javne nabave, dakle da svi ponuditelji imaju vrlo jasne definicije koristeči taj rijelnik javne nabave, ovisno o robi uslugama i radovima koji se traže, kao i dovršetak na transparentnosti i besplatnosti dostupnosti natječajne dokumentacije što bi se ostvarilo kroz elektroničku nabavu što nam je također jedan od ciljeva za 2007. godinu».

Kada je riječ o zakonu o koncesijama valja istaknuti kako Europska Unija ima trenutno zelenu knjigu o koncesijama i ona je za sada mjerilo usporebe s hrvatskim zakonom o koncesijama.

«Zakon o koncesijama datira iz 1992. godine i evidentno je da ga treba modernizirati i prilagoditi važećoj dobroj praksi koja je prepoznata u EU polazeći od temeljnih načela postupka iz zakona o javnoj nabavi u postupku dodijele koncesija, bez obzira da li se radilo o koncesijama koje izdaje Hrvatski sabor dakle do 99 godina ili općinskih koncesija koje se izdaju na onaj apsolutno kratki rok na koji se koncesije izdaju. Koncesije u ovom trenutku u RH su «lex generalis», ali tu postoje i 14 posebnih zakona koji u svojim segmentima reguliraju područje koncesija, dakle potreba je objediniti pravila i načela za sve koncesije koje se dodjeljuju»,

zaključuje voditeljica radne skupine za javne nabave Tamara Obradović-Mazal. Dodajmo na kraju da borba protiv sive ekonomije i korupcija, koji su ujedno i dio političkih kriterija, ne ulaze u poglavlje o javnim nabavama već su dio poglavlja 23 i 24, prije svega poglavlja o pravosuđu.

Povezani sadržaji

Pratite nas