Брегзит

Комбинацијата од зборовите „Британија“ и „егзит“ се однесува на повлекувањето на Обединетото Кралство од Европската Унија

На 23 јуни 2016 година беше одржан референдум за членството на Велика Британија во ЕУ. Мнозинство од граѓаните гласаа во прилог на напуштање на Унијата. Оттогаш се водат преговори меѓу Лондон и Брисел за детаљите од „разводот“.

1 | 18