Брзо, директно и едноставно

Бесплатната DW App ви нуди објективни вести, анализи, интервјуа и коментари за најважните теми од Македонија, регионот, Германија, Европа и светот на Вашиот смартфон или таблет-компјутер

- Директен пристап до најновите вести

- Пренос во живо на актуелната програма на DW

- Поддршка за Apple Watch

- Поддршка за AirPlay

- Поддршка за Chromecast

- Во секое време пристап до аудио- и видео-архивот во DW Media Center

- Офлајн модус - користење на апликацијата дури и без интернет-врска

- Текстуален формат за мали пропусни спектри

- Известување за најновите вести

- Upload- функција: испратете ги Вашите фотографии и видео-снимки директно од апликацијата во нашата редакција и станете дел од нашиот тим 

- Напишете коментар за нашите текстови директно во апликацијата 

Повеќе од оваа рубрика

Програма | 06.10.2014

ДВ во дијалог со Вас

Програма | 30.09.2014

ДВ во дијалог со вас

Следете нѐ