Европска Унија- ЕУ

Европската Унија е економска и политичка унија на 28 земји членки. Нејзиното население брои околу 500 милиони луѓе. Најбројна е Германија, а најголема по површина е Франција

Основачи на ЕУ се Белгија, Франција, Италија, Луксембург, Холандија и Западна Германија, земји кои го потпишаа Договорот од Рим во 1957 година за основање на претходникот на ЕУ. Најпрво наречен Европска економска заедница, блокот ја замени Европската заедница за челик и јаглен, која беше формирана по завршувањето на Втората светска војна. Актуелната Европска Унија беше формирана со Договорот од Мастрихт во 1993 година.

1 | 10