Конфликт со долга историја

Каталонија била самостојна држава, па потоа освоена од страна на Бурбонците. Во минатиот век добива назад дел од автономните права, кои повторно се укинати во времето на диктатурата на Франко.