ОБСЕ

ОБСЕ е најголемата светска безбедносно насочена интервладина организација со седиште во Виена, Австрија.

Мандатот на Организацијата опфаќа контрола на наоружување, промоција на човекови права, слобода на печатот и слободни избори. Претходник на ОБСЕ е Конференцијата за безбедност и соработка во Европа (КЕБС) одржана во Хелсинки, Финска. Организацијата има околу 3,500 вработени, а во неа членуваат 57 држави и 11 партнери.

1 | 13