Реформи на судството

Новата власт е пред сериозен предизвик. По вториот извештај на работната група на Прибе, јасно е дека не може да има генерален реизбор на судии, но останува задачата да се реформираат судството и јавното обвинителство.