Собрание на Република Северна Македонија

Собранието е највисок законодавен дом и претставнички орган на граѓаните на Република Северна Македонија со седиште во Скопје.

Неговата работа е уредена со Уставот на РМ и со Деловникот за работа на Собранието. Во неговата работа учествуваат 120 пратеници, иако таа бројка може да се зголеми и до 140, кои се бираат на период од четири години. Зградата на Собранието е изградена во 1938 година по проект на чешкиот архитект Виктор Худак, а во употреба е влезена една година подоцна како Управна зграда на тогашната локална управа. Прв претседател на Собранието по осамостојувањето на државата во 1991 година е Стојан Андов.

1 | 26