#dw_BalkanBooster: И Бања Лука има(ла) свој „Титаник“

На 27 октомври 1969 година катастрофален земјотрес разурнал голем дел од Бањалука. Со овој трагичен настан е тесно поврзана и судбината на бањалучкиот „Титаник“.