Mocne przemówienie Schulza. Krytykuje Polskę i Węgry

Szef SPD Martin Schulz na zjeźdie partii w Berlinie ostrzegał przed wzrostem wpływów partii prawicowych i ultranacjonalistycznych. Skrytykował Polskę i Węgry, zaproponował powrót do idei Stanów Zjednoczonych Europy.

Schulz mówił w czwartek na zjeździe SPD w Berlinie, że w najbliższych latach rozstrzygnie się przyszłość europejskiej integracji. Zaznaczył, że chociaż w Niemczech wzrasta poparcie dla sił proeuropejskich, o czym świadczy popularność ruchu Pulse of Europe, to równocześnie "jesteśmy świadkami umacniania się tych sił, które najchętniej zniszczyłyby Europę".

Schulz: Zatrzymać siły "wczorajszego świata"

- Popatrzcie, co dzieje się w Polsce, gdzie wspólne wartości są systematycznie podważane, a UE nie jest zdolna do przeciwdziałania. Popatrzcie na Węgry - ten kraj nie tylko odmówił nam solidarności w kryzysie uchodźczym, lecz także zawiera teraz wielkie umowy z Chinami i oddala się coraz bardziej od europejskiej wspólnoty - mówił szef SPD.

Schulz przypominał też wyniki wyborów w innych krajach Europy - w Holandii, Francji, Finlandii, Danii i Austrii oraz w Niemczech. - Prawica i ultranacjonaliści wszędzie się umacniają - analizował, dodając, że ich poglądy "nie mają nic wspólnego z naszymi poglądami na wolne i otwarte społeczeństwo". - Siły te chciałyby odizolować swoje kraje, a ich celem jest "wczorajszy świat" - tłumaczył Schulz. Szef SPD ostrzegł również, że jeśli nie dojdzie do "zmiany kursu", to siły, przed którymi ostrzega, odniosą zwycięstwo.

SPD-Parteitag Berlin Martin Schulz

Na zjeździe w Berlinie SPD zadecyduje m.in. czy będzie rozmawiać z Unią chadecką o utworzeniu nowego rządu

Schulz: Chcę mocnej, federacyjnej Europy

Podczas swojego wystąpienia w Berlinie Schulz przypomniał, że Socjaldemokratyczna Partia Niemiec od 1925 roku, gdy uchwaliła program w Heidelbergu, opowiada się za Stanami Zjednoczonymi Europy. Oznacza to, że UE powinna otrzymać mocne instrumenty w polityce bezpieczeństwa, ochrony klimatu, w polityce podatkowej i migracyjnej. To ma zapewnić Wspólnocie zdolność do skutecznego działania.

Socjaldemokrata zaproponował, by na stulecie Programu Heidelberskiego zrealizować projekt Stanów Zjednoczonych Europy. "Chcę, by powstał europejski traktat konstytucyjny, który stworzy Europę federacyjną" – zadeklarował Schulz. Jak wyjaśnił, taki traktat powinien zostać wypracowany przez konwent, w którym uczestniczyć powinny "społeczeństwa obywatelskie i narody". - Mniej się boję ludzi w Europie (...) niż centrali rządowych kierujących się względami taktycznymi - dodał.
I stwierdził, że kraje, które nie przyjęłyby takiego traktatu, powinny opuścić Unię Europejską.

red. odp. Bartosz Dudek