په نومبر کي د بوندسليگا غوره گول د کوم لوبغاړی وو؟

اوس په ژندۍ بڼه
01:36 دقيقې
په بوندسليگا کي په نومبر مياشت کي هم ډېري گرمي لوبي وې. په دغو لوبو کي تر ټول غوره گول د کوم لوبغاړي وو؟ درې لوبغاړي غوره سوي انتخاب ئې پر تاسو.

نور په ميديا سنتر کي

موږ تعقيب کړئ