Appendix 01 – Udhëzime për përdorimin e librit shoqërues: Pjesa 2

Këti gjeni shpjegime për strukturën e kursit (Pjesa II) dhe udhëzime për përdorimin efektiv të tij. Veç kësaj gjeni edhe një hartë të qytetit të Ahenit si dhe informacione për ditët e javës, për numërorët rreshtorë, për ngjyrat dhe matjen e kohës.

Na ndiqni!