Appendix 01 – Udhëzime për përdorimin e librit shoqërues: Pjesa 3

Këti gjeni shpjegime për strukturën e kursit (Pjesa III) dhe udhëzime për përdorimin efektiv të tij. Veç kësaj gjeni edhe një sinopsë për historinë e Gjermanisë dhe veçanërisht të Berlinit, një hartë të qytetit të Berlinit si dhe të dhëna për emrat e muajve, për emërtimin e anëve të horizontit, për numrat midis 100 dhe 1000 dhe mësoni si ta lexoni numrin e vitit në gjermanisht.

Na ndiqni!