Drilon Maloku në #dw_BalkanBooster

Now live
02:22 minuta
Driloni nga Ferizaj për #dw_balkanbooster vizitoi Filipin në Shabac. Nga Serbia ata së bashku rapotuan për tema të ndryshme dhe vizituan disa qytete. Në Shabac Drilonin e priste një surprizë, për të kuptuar se çfarë, ndiqni përmbledhejn e vizitës së tij në Serbi …

Na ndiqni!