Mësimi 11 – Sikur të shkonim në teatër?

Diskutime të vështira në familien e Andreas...

Kapitull i gramatikës: Përcaktimi i vendit me wohin

Na ndiqni!