Mësimi 14 – Atëherë u vajti mendja tek Frederiku

Një poet midis minjve - Zonja Berger tregon një histori...

Kapitull i gramatikës: Koha e pakryer e foljeve të parregullta

Na ndiqni!